ေဆာ္ဒီ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတခုကို ဟူသီသူပုန္အဖြဲ႔ ဒုံးက်ည္ျဖင့္တုိက္ခုိက္ | DVB