ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ အသင့္ရွိဟု တ႐ုတ္သမၼတ ေျပာ | DVB