ႏွစ္ရက္အတြင္း ၾကည့္႐ႈသူ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိေနသည့္ ေတလာဆြစ္ဖ္သီခ်င္းသစ္ – You Need To Calm Down (႐ုပ္သံ) | DVB