အပူပိုင္းေဒသ ေခ်ာက္​ၿမဳိ႕တြင္  ႐ုပ္​ရွင္​အစည္​းအ႐ုံးႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ပူး​ေပါင္​းသစ္​ပင္​စိုက္​​ | DVB