အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားမွ အမႈိက္တင္သြင္းမႈ တားျမစ္ရန္ ေတာင္းဆုိ

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြဆီက အမႈိက္တင္သြင္းတာကုိ တားျမစ္ဖုိ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြက ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။ ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈ အက်ပ္အတည္း ေျဖရွင္းေရး အေထာက္အကူျပဳဖုိ႔ အခုလုိ ေတာင္းဆုိလုိက္တာပါ။ အမႈိက္ေတြကုိ ျပန္သန္႔စင္တဲ့ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အမႈိက္တင္သြင္းတာေတြကုိ ရပ္လုိက္ၿပီးေနာက္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံေတြဆီက ပလတ္စတစ္အမႈိက္နဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ အမႈိက္ေတြဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွဆီကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တန္ခ်ိန္သန္းခ်ီတဲ့ အမႈိက္ေတြဟာ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈနည္းတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဆီကုိ ေရာက္လာၾကပါတယ္။ အာဆီယံေဒသတြင္း အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္တင္ပုိ႔မႈ အားလုံးကို ခ်က္ခ်င္းတားျမစ္ဖုိ႔နဲ႔ အမႈိက္ကုန္သြယ္ေရးကုိ တားျမစ္ဖုိ႔ Greenpeace အဖြဲ႔နဲ႔ ထုိင္းသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ တဖြဲ႔တုိ႔က ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ေတြ႔ဆုံၿပီး သမုဒၵရာထဲမွာ ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈ ျပႆနာ အပါအဝင္ ေဒသတြင္းကိစၥေတြကုိ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ ႐ုိက္တာသတင္းက ေဖာ္ျပပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿပီးရင္ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ဟာ ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲကုိ ပလတ္စတစ္အမႈိက္ေတြ အမ်ားဆုံးစြန္႔ပစ္တဲ့ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up