ေျမပံုၿမဳိ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၁ ဦးကို မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ေသနတ္သမားက ပစ္သတ္ | DVB