ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လိုက္လႊင့္ခ်ိန္ မွားယြင္းၿပီး ေၾကာင္မ်က္ႏွာပံုျဖင့္ ကိုး႐ုိးကားယားျဖစ္ခဲ့သည့္ ပါကစၥတန္ ၀န္ႀကီး | DVB