မီတာခႏႈန္းထားမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္ အႀကံျပဳ  

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ စနစ္တခုလံုးရဲ႕ အားနည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ျပင္ဆင္ဖို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ဒီေန႔ထုတ္ျပန္တဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္က႑ဟာ လက္ရွိထက္ ၂ ဆ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔လိုေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို အခုထက္ ၃ ဆပိုၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္မွပဲ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ကို အလ်ဥ္မီေအာင္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေရြးဖို႔လည္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းေတြ ျပင္ဆင္တာေၾကာင့္လည္း တဖက္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြတာ ပိုလာႏိုင္တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေရွ႕လာမယ့္ ကာလလတ္တခုမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းဖြမႈႏႈန္းဟာ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တည္ၿငိမ္ေနမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၿပီး အစိုးရက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခေဈးႏႈန္းေတြ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္ေနတာနဲ႔ စြမ္းအင္ေဈးႏႈန္းျမင့္လာႏိုင္တာကေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္းကို ျမင့္လာေစ ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔ အတူေလ့လာသံုးသပ္ျပဳစုခဲ့တဲ့ လူမႈဖူလံုေရးအၫႊန္းကိန္းေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ထက္ဝက္ေလာက္ဟာ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ အၫႊန္းကိန္း အနည္းဆံုး ၃ ခု မွာ အားနည္းေနတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာက ဆိုပါတယ္။ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ က်န္းမာေရး၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွိေရးနဲ႔ အိမ္သာ အသံုးျပဳတာ၊ အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္တာနဲ႔ တျခားပစၥည္းပိုင္ဆိုင္တာ ဆိုတဲ့ အၫႊန္းကိန္းေတြမွာ လူဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အနည္းဆံုး ၃ ခုမွ အားနည္းေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လူဦးေရရဲ႕ ငါးပံုတပံုေက်ာ္ဟာ အၫႊန္းကိန္း ၅ ခုနဲ႔ အထက္မွာ အားနည္းေနၿပီး အားမနည္းသူကေတာ့ လူဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနဟာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတည္ၿငိမ္လာၿပီး အရွိန္ျပန္ရ လာတာေၾကာင့့္ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္တာ၊ လက္လီလက္ကား ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ အာမခံနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြဝင္ေရာက္လာတာ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑မွာ ေငြေၾကးသံုးစြဲတာေတြေၾကာင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး အေျခအေန ဆိုးေနေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကေတာ့ ၂၀၂၀-၂၁ မွာ ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရာက္မယ္လို႔လည္း ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ျမန္မာသမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ကေတာ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒအရ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး(GDP)ကို ပုံမွန္ေစ်းႏႈန္းအရ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔ မေန႔က က်င္းပတဲ့ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းမွာ  ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ကမာၻလံုးနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရး အရွိန္ေႏွးေကြးေနတာ၊ အီးယူက ကုန္သြယ္မႈ အထူးအခြင့္အေရးေတြ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္တဲ့ အလားအလာရွိေနတာ၊ စြမ္းအင္ေဈးႏႈန္း အတက္အက် အေျပာင္းအလဲ ျမန္တာတို႔ကေတာ့ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာကို တႏွစ္မွာ ၂ ႀကိမ္ထုတ္ေဝၿပီး လတ္တေလာ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြ၊ အလားအလာနဲ႔ မူဝါဒေရးရာ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

More News
Up