တ႐ုတ္ဒုသမၼတႏွင့္ဆီးရီးယားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေတြ႔ဆုံ | DVB