မန္ယူအသင္းကုိ အားကစားဒါ႐ုိက္တာအျဖစ္ ျပန္လာလုိေၾကာင္း ဖာဒီနန္ ေျပာ | DVB