ယူဂန္ဒါတြင္ အီဘုိလာေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးမ်ား စတင္ျဖန္႔ေ၀ | DVB