လူအခ်ဳိ႕အသတ္ခံရသျဖင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အား မေကာင္းဆုိး၀ါးဟု ထရမ့္ေျပာ | DVB