လူ ၆၁ ဦးေသဆုံးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္တြင္ မုိးသည္းထန္ ေရႀကီးမႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ေန | DVB