A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကပိႆာ၆၀၀င္တအိတ္ကို ၈၄၄၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅၀၀က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာလည္း  မတ္ပဲ(သစ္) တအိတ္ကို ၈၀၀၀၀ ကေန ၈၃၀၀၀   ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၄၀၀က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငံုနီ (သစ္)ကပိႆာ၆၀၀င္ တအိတ္ကို ၁၀၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀၀က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ ေပါင္းတည္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (သစ္) တအိတ္ကို   ၉၉၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေပါင္းတည္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ တအိတ္ကို ၆၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္စမုံ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာႏွမ္းနက္စမုံက၄၅ပိႆာ၀င္တအိတ္ကို ၂၄၅၀၀၀ ကေန ၂၅၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိၿပီး ၂၀၀၀က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ အာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံတအိတ္ကို ၂၂၅၀၀၀ ကေန ၂၃၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၂၂၀၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာစီပီေျပာင္းက၅၄ပိႆာ၀င္တအိတ္ကို ၂၃၀၀၀  ကေန ၂၄၅၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိၿပီး ၅၀၀က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာစီပီေျပာင္းတအိတ္ကို ၂၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိၿပီး ၉၀၀က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၅၀၀က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားအုန္းဆီတပိႆာကို ၁၅၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားအုန္းဆီတပိႆာကို ၁၅၅၀ ကေန ၁၅၇၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၂၀က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ မုန္လာဥနီ သီရိမဂၤလာေစ်းကုန္စည္ဒုိင္မွာမုန္လာဥနီတပိႆာကို ၁၃၀၀ ကေန ၁၅၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ မုန္လာဥနီတပိႆာကို ၆၀၀ ကေန ၈၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိၿပီး ၂၅၀က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ သီရိမဂၤလာေစ်းနဲ႔ ေအာင္ပန္း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၇၀၀က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up