အိႏၵိယကို ဝင္ေရာက္မည့္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း

အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ကမး္႐ုိးတန္းကို ၿခိမး္ေျခာက္ေနတဲ့ ဆုိင္ကလုန္း ဗာယူဟာ အခုအခါ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီး ကမး္႐ုိးတန္းကို အဖ်ားခတ္ဖြယ္သာ ရိွတယ္လို႔ အာဏာပုိင္ေတြက ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆိပ္ကမး္ေတြနဲ႔ ကမး္႐ုိးတန္း၊ ေလဆိပ္ေတြကိုေတာ့ ပိတ္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟာရီကိန္း အဆင့္ ၁ နဲ႔ ျပင္းအားညီမွ်တဲ့ ဆုိင္ကလုန္း ဗာယူဟာ မူလခန္႔မွန္းထားတဲ့ ဂူဂ်ာရတ္ကမး္႐ုိးတန္းကို ေရွာင္ကြင္းၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္ကို ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနတယ္လုိ႔ အိႏိၵယ မိုးေလဝသဌာနက ဆုိပါတယ္။ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္ကို ဝင္ေရာက္မယ္လို႔ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားတဲ့အတြက္ အာဏာပိုင္ေတြဟာ အနိမ့္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ေနထိုင္တဲ့ ေဒသခံ ၃ သိနး္ေက်ာ္ကုိ ေဘးလြတ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းဖုိ႔နဲ႔ ေလဆိပ္လုပ္ငန္း ေကာင္တာေတြကို ေခတၱဆုိင္းငံ့ဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရထားလိုင္းအာဏာပိုင္ေတြက ခရီးစဥ္ ၇၀ ေက်ာ္ကို ဖ်က္သိမး္ၿပီး တျခားခရီးစဥ္ ႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ကို ကန္႔သတ္ခဲ့တယ္လို႔ ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

More News
Up