ဂါရတ္ေဘးလ္ကုိ ေခၚယူရန္ မန္ယူ ႀကိဳးပမ္းေတာ့မည္မဟုတ္ | DVB