မူးယစ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ႐ုရွားသတင္းေထာက္ ျပန္လြတ္ | DVB