ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းကို ပစ္ခတ္သည့္ အစၥေရးဒုံးက်ည္ အမ်ားအျပားကို ဆီးရီးယား ပစ္ခ် | DVB