ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားသံအမတ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး | DVB