ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္ျပဳမႈကို အရွိန္ျမႇင့္ ကုိင္တြယ္ၾကရန္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တုိက္တြန္း

ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္ျပဳတာကုိ အရွိန္ျမႇင့္ ကိုင္တြယ္ၾကဖုိ႔ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမက ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တကမာၻလုံးမွာ ေက်းကၽြန္ျပဳခံေနရသူေတြ အေယာက္ သန္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဒီစနစ္ဆုိးႀကီးကုိ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ အားလုံးမွာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိတယ္လုိ႔ ေမက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၃၀ မွာ ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္ျပဳတဲ့စနစ္ အဆုံးသတ္ေရး ကုလသမဂၢရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆုိရင္ အေျပာနဲ႔အလုပ္ညီဖုိ႔ လိုတယ္လုိ႔လည္း ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) ညီလာခံမွာ ေမက ဆက္ေျပာပါတယ္။ အာဖရိကေဒသက စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ ကေလးငယ္ေတြ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံေနရတာ အဆုံးသတ္ေရး ၿဗိတိန္က ေပါင္ ၁၀ သန္း လႉဒါန္းသြားဖုိ႔ ကတိျပဳခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ရဲ႕ ေက်းကၽြန္ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႏုိင္ငံတကာ သံအမတ္သစ္ ခန္႔အပ္မယ္လုိ႔ ေမက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

More News
Up