ကင္ဂ်ဳံအန္းထံမွ ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းသည့္ စာတေစာင္ လက္ခံရရွိဟု ထရမ့္ ေျပာ | DVB