ဇူကာဘတ္ကိုလိမ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားအား အီေကြေဒါ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လႊတ္ | DVB