ယူကရိန္းတြင္ စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံ မီးေလာင္၊ ၆ ဦးေသဆုံး | DVB