အိႏၵိယတြင္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးကို အဓမၼျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္သူ ၃ ဦးအား ေထာင္ဒဏ္တသက္ ခ်မွတ္ | DVB