ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာ ဆက္ခံမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၀ ဦး အဆုိျပဳ

ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ထရီဆာေမေနရာကို ဆက္ခံမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာငး္ ၁၀ ေယာက္ကို အဆုိျပဳထားတယ္လို႔ ပါတီေကာ္မတီက ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ ၁၀ ေယာက္မွာ ထိပ္ဆံုးက ေျပးေနသူကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာငး္ ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂ်ရယ္မီဟန္႔၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမး္ေရးဝန္ႀကီး မုိက္ကယ္ဂါ့ဖ္၊ ဘရက္ဇစ္ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဒုိမစ္နစ္ရပ္ဘ္၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး မတ္ ဟန္းေကာ့နဲ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဆာဂ်စ္ ဂ်ာဗစ္တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကေတာ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဝန္ႀကီး ႐ုိရီစတီးဝပ္၊ ဝန္ႀကီးေဟာငး္ အက္စ္သာမက္ေဗး၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲေဟာငး္ အန္ဒရီယာ လိီဆမ္နဲ႔ ကြန္ဆာေဗးတစ္အမတ္ မာ့ခ္ဟာပါတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီတြငး္ ပထမအေက်ာ့ မဲေပးမႈကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

More News
Up