မုိးညႇင္းေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္အေလာင္း စြန္႔ပစ္ခံရ | DVB