ဟာဇက္ ရီးရဲလ္တြင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဟု ဘယ္လ္ဂ်ီယံနည္းျပ ေျပာ | DVB