ကိန္း႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ အျမင့္ဆံုးဆု ရရွိခဲ့သည့္ ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္ကား – Parasite (နမူနာ) | DVB