ေဒါက္တာ နန္းေမြစံ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္႐ုပ္သိမ္းခံရ | DVB