စစ္ကုိင္းတိုင္းဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမားမ်ားကို တိုင္းအစိုးရက က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ | DVB