စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားခိုလံႈေနသည့္ ေပါက္ေတာျပင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ေပး | DVB