လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္တြင္ က်ားမသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္းဆို

LGBT ေတြနဲ႔ လိင္ေျပာင္းထားသူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မွတ္ပံုတင္)မွာ က်ားမ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြရွိေနတဲ့အတြက္ မွတ္ပံုတင္နည္းဥပေဒကို ေျဖေလွ်ာ့ LGBT အေရးေဆာင္ရြက္ေနသူေတြက ေတာင္းဆိုပါတယ္။ လိင္ေျပာင္းထားသူေတြနဲ႔ LGBT ေတြအေနနဲ႔ ခရီးသြားတဲ့အခါနဲ႔ ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြ သြားတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားေပၚမွာပါတဲ့ က်ားမသတ္မွတ္တာေတြနဲ႔ ဓာတ္ပံု မတူတာေတြေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိင္ေျပာင္းထားတဲ့ LGBT ေတြကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမွာ က်ားမ ျပန္လည္ေျပာင္းေပးဖို႔ တရားဝင္ျပ႒ာန္းထားတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မွတ္ပံုတင္နည္း ဥပေဒမွာ တလအတြင္း ႐ုိက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုျပတာတို႔ သီးျခားမွတ္ပံုတင္တခု ေျပာင္းလဲေပးတာ တို႔ စတဲ့ နည္းဥပေဒကို အနည္းငယ္ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကတာပါ။ အာရွႏိုင္ငံေတြထက္ LGBT အခြင့္အေရးပိုရတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေတာင္ နိုင္ငံသားကတ္ေတြမွာ က်ားမေျပာင္းလို႔ရတဲ့ ဥပေဒမရွိေသးပါဘူး။ ဥပေဒပညာရွင္ေတြကေတာ့ ဥပေဒျပဳၿပီးသြားရင္ ေျပာင္းလဲလို႔ရၿပီးေတာ့ လက္ရွိႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ ဥပေဒအတိုင္း ဆိုရင္ေတာ့ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားတာ မရွိဘူးလို႔ ဥပေဒပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြအရေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ တရားဝင္ လိင္ေျပာင္းတာကို ခြင့္ျပဳထားတာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္ လိင္ေျပာင္းထားသူေတြရွိေနပါတယ္။

More News
Up