ၿဗိတိန္တြင္ တိုက္ခန္းတြဲတခု မီးေလာင္၊ မီးသတ္သမား ၁ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့ရ (႐ုပ္သံ) | DVB