အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဒီ သီရိလကၤာရွိ ဗံုးခြဲခံရသည့္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ | DVB