စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားခိုလံႈေနသည့္ ေပါက္ေတာျပင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို စစ္ေဆးရန္ စစ္တပ္က ဝိုင္းထား | DVB