ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ရွမ္းေစာ္ဘြား ရွားပါးဝတ္စုံမ်ား ျပသ | DVB