ဆီးရီးယားတြင္ အစုိးရတပ္ႏွင့္ သူပုန္မ်ား တိုက္ပြဲျပင္းထန္ | DVB