အေမရိကန္က သီရိလကၤာသို႔ လႉဒါန္းသည့္ ေရတပ္သေဘၤာ လက္ခံပြဲ က်င္းပ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံက လႉဒါနး္တဲ့ ေရတပ္သေဘၤာ လက္ခံပြဲ အခမး္အနားကို ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ကိုလံဘိုဆိပ္ကမး္မွာ က်ငး္ပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခမ္းအနားကုိ သမၼတ မုိင္သရီပါလာ ဆီရီဆီနာ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရတပ္အကအဖြဲ႔က ႐ုိးရာအကေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ သီရိလကၤာေရတပ္ရဲ႕ အႀကီးဆံုးစစ္သေဘၤာျဖစ္လာမယ့္ အဲဒီသေဘၤာဟာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံကုိ ေမလက ေရာက္လာခဲ့ၿပီး တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္မျပသခင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံတာေတြ လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ သီရိလကၤာေရတပ္အတြက္ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာ လႉဒါန္းတာဟာ အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္အၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး တင္းမာေနခ်ိန္နဲ႔ တုိက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ႏွစ္ေတြက တ႐ုတ္ဟာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ သီရိလကၤာေရတပ္နဲ႔ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ ပုိနီးကပ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

More News
Up