မိုးႀကိဳးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ တရက္ထဲ လယ္သမား ၃ ဦး ေသဆံုး | DVB