ဖေလာ္ရီဒါ အထက္တန္းေက်ာင္း ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈတြင္ တာဝန္ပ်က္ကြက္သည့္ ရဲဝန္ထမ္းေဟာင္းအား ဖမ္းဆီး | DVB