ၾသစေၾတးလ် ဒါဝင္ၿမိဳ႕ ေနရာ ၅ ခုတြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္၊ ၄ ဦးေသဆုံး

ၾသစေၾတးလ်ေျမာက္ပိုင္း ဒါဝင္ၿမိဳ႕ ေနရာ ၅ ခုမွာ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ လူ ၄ ေယာက္ ေသဆံုးၿပီး တေယာက္ ဒဏ္ရာရတယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။ ဒီပစ္ခတ္မႈဟာ ၾသစေၾတးလ်ရဲ႕ အဆုိးရြားဆံုး အၾကမး္ဖက္မႈေတြထဲက တခုျဖစ္ၿပီး ေသနတ္သမားကို ဖမး္ဆီးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေသနတ္သမားဟာ ရဲကသိထားသူျဖစ္ၿပီး တေယာက္တည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူက ဆုိပါတယ္။ ပထမဆံုး ေသနတ္ပစ္တဲ့ သတင္းရၿပီး တနာရီအတြင္း သူူ႔ကို ထိန္းသိမး္ခဲ့တာပါ။ သူဟာ ဇန္နဝါရီလကတညး္က ခံဝန္နဲ႔လႊတ္ထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသနတ္သမားဟာ ပစၥတိုသံုးခဲ့တယ္လို႔ ယံုၾကည္ရေပမယ့္ စံုစမး္ေရး ဆက္လုပ္ေနတယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူက ဆက္ေျပာပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ဟာ ကမာၻမွာ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈ အတင္းက်ပ္ဆံုး နုိင္ငံေတြထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က တက္စ္ေမးနီးယားကၽြန္း ပို႔တ္အာသာမွာ ေသနတ္သမားတဦး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူ ၃၅ ေယာက္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္မွာ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္မႈ တင္းက်ပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာနး္ခဲ့ပါတယ္။

More News
Up