ဆီးရီးယား တုိက္ခုိက္ေရးသမားမ်ားက ေကာက္ပဲသီးႏွံ ဧကေထာင္ခ်ီ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးဟု ကုလေျပာ | DVB