ယခင္​အစိုးရမေကာင္းေၾကာင္း မေျပာရန္ မ​ေကြးတိုင္​း​ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီေျပာ | DVB