တေက်ာ့ျပန္လာျပီျဖစ္တဲ့ သမၼတ နဲ့ လြွႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အားျပိုင္မႈ

ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးတဖဲြ့လံုးကို နုတ္ထြက္ေစတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ့ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ြွႊမန္းတို့ အားျပိုင္ပဲြ တေက်ာ့ျပန္လာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အားျပိုင္ပဲြကို အစ ျပန္ေဖာ္ေပးလိုက္တာကေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ ျပည္ေထာင္စုလြွႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလြွႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းဟာ နအဖစစ္အစိုးရက ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဆီကို အာဏာလဲြွႊမေပးခင္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ထဲမွာ ျပ႒ာန္းေပးသြားခဲ့တဲ့ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒနဲ့ အမ်ိုးသားလြွႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကို ပယ္ဖ်က္ အစားထိုးဖို့ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနွစ္) နဲ့ အမ်ိုးသားလြွႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ေတြကို ေရးဆဲြ အတည္ျပုခဲ့ပါတယ္။ ျပဿနာက အဲဒီမွာ စတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒထဲမွာ အရင္ သမၼတ နဲ့ အျငင္းပြားခဲ့တဲ့ “လြွႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖဲြ့စည္းတဲ့ ေကာ္မတီနဲ့ ေကာ္မ႐ွင္္ေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျဖစ္သည္” ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ့ အျခား လြွႊတ္ေတာ္အမတ္္ေတြကို အခြင့္အေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ပိုေပးထားတဲ့ အခ်က္ အမ်ားBကီး ပါ၀င္လာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လြွႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအတြက္ ရံုးခန္းဖြင့္လွစ္ေပးေရး အပါအ၀င္ အျခား အခ်က္အလက္ေတြကို မေဆြးေနြးလိုေပမယ့္ သမၼတနဲ့ အဓိက ျပဿနာျဖစ္ရတဲ့ လြွႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖဲြ့ထားတဲ့ ေကာ္မတီနဲ့ ေကာ္မ႐ွင္အဖဲြ့ေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဟုတ္ မဟုတ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုပဲ ေဆြးေနြးပါ့မယ္။ ဒီ ဥပေဒ ၂ ခုကို ျပည္ေထာင္စုလြွႊတ္ေတာ္က အတည္မျပုခင္ အစည္းအေ၀းကို သူရဦးေ႐ြွႊမန္းက သ၀ဏ္လြွႊာ ၂ ေစာင္ ေပးပို့ျပီး အဲဒါကို လြွႊတ္ေတာ္က အတည္ျပုေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအထဲက သ၀ဏ္လြွႊာတေစာင္မွာ အရင္ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးက အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားတဲ့ “လြွႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖဲြ့စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီနဲ့ ေကာ္မ႐ွင္ေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လို့ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းဟာ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ့ ကိုက္ညီျခင္း မ႐ွိ” ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ နဂိုကတည္းကပင္ ပ်က္ျပယ္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဆိုျပီး ပါ႐ွိပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ြွႊမန္းဟာ သူတို့ကိုယ္တိုင္ ေရးဆဲြဲျပ႒ာန္းျပီး အတင္းအက်ပ္နည္းနဲ့ အတည္ျပုထားတဲ့ ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၄ ပါ “နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အျပီးအျပတ္ အတည္ျဖစ္သည္” ဆိုတာကို သ၀ဏ္လြွႊာတေစာင္္ေရးျပီး ခ်ိုးေဖာက္လိုက္တာလို့လည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္နုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလြွႊတ္ေတာ္က အတည္ျပုေပးလိုက္တဲ့ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၂၀၁၂၊ အမ်ိုးသားလြွႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၂၀၁၂ မွာပါတဲ့ လြွႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖဲြ့ထားတဲ့ ေကာ္မတီေတြ ေကာ္မ႐ွင္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္တာ အပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို သမၼတက လက္မခံနိုင္္ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ့တကြ အေၾကာင္းျပန္ၾကားထားျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတက လက္မခံတဲ့ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ အနက္ ၁ ခ်က္ကလဲြျပီး က်န္တာေတြအားလံုး ျပည္ေထာင္စုလြွႊတ္ေတာ္က အတည္ျပုထားတဲ့အတိုင္းပဲ ျဖစ္သင့္တယ္လို့ လြွႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးဖို့လည္း ေဆြးေနြးထားျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္လာနိုင္သလဲ။ သမၼတက ဘယ္လိုပဲ သေဘာထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုလြွႊတ္ေတာ္က ဒီ ဥပေဒၾကမ္း ၂ ခုကို မဲခဲြဆံုးျဖတ္၊ အမ်ားစုမဲနဲ့ အတည္ျပုခဲ့ရင္ သမၼတ အေနနဲ့ ဘာမွ မတတ္နိုင္္ေတာ့ပါဘူး။ တကယ္လို့ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ့ အၾကံျပုခ်က္အတိုင္းသာ အတည္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီ ဥပေဒ ၂ ခုဟာ အစိုးရနဲ့ လြွႊတ္ေတာ္အၾကား သေဘာထား ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ဥပေဒေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ လြွႊတ္ေတာ္က ဖဲြ့စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီေတြ၊ ေကာ္မ႐ွင္ေတြဟာ စိတ္ခ်လက္ခ် ျပည္္ေထာင္စု အဆင့္ ျဖစ္လာမွာလား။ ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနမွာ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံုရံုး တခုလံုး နုတ္ထြက္သြားျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခံုရံုးမ႐ွိ လစ္လပ္ေနတဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္ ခံုရံုးကို ျပန္ဖဲြ့ရပါဦးမယ္။ ခံုရံုးအဖဲြ့အတြက္ သမၼတ၊ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒နဲ့ အမ်ိုးသားလြွႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ၃ ေယာက္စီ အမည္စာရင္းေပး ဖဲြ့စည္းရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဥကၠ႒ကိုေတာ့ သမၼတက ေ႐ြးခ်ယ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုလြွႊတ္ေတာ္က အတည္ျပုေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဖဲြ့စည္းပံုဆုိင္ရာခံုရံုး ႐ွိလာရင္ သမၼတဟာ ဒီကိစၥ တင္ျပျပီး ေနာက္ထပ္ အဆံုးအျဖတ္ ရယူနိုင္ပါေသးတယ္။ လက္႐ွိ လြွႊတ္ေတာ္ေတြကပဲ ျပ႒ာန္းျပ႒ာန္း၊ အရင္ စစ္အစိုးရကပဲ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ ေပးခဲ့ ဥပေဒ တခုဟာ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ့ မကိုက္ညီဘူးဆိုရင္ “မကိုက္ညီေၾကာင္း” ခံုရံုးက အဆံုးအျဖတ္ ေပးနိုင္ခြင့္ ႐ွိေနပါေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျပဿနာကို ႐ွင္းသင့္တဲ့နည္းနဲ့ မ႐ွင္း ႐ွည္လ်ားေအာင္ လုပ္ေနသူဟာ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ြွႊမန္းလို့ ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီ အခ်က္ကို ျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အရင္တၾကိမ္ အျငင္းပြားခ်ိန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သ၀ဏ္လြွႊာ ေပးပို့တင္ျပသလို ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္တဲ့နည္းနဲ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ြွႊမန္းဟာ စစ္အာဏာ႐ွင္ေဟာင္းေတြနဲ့ လက္႐ွိ စစ္တပ္က သေဘာက်ဖို့ မ႐ွိတဲ့ ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို့ ဆိုတာမ်ိုး ဘယ္ကိစၥမွာမွ ထည့္မေျပာသလို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ပံုလည္း လံုး၀ မေတြ့ရပါဘူး။ ဒီအတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ့ ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ြွႊမန္း အျငင္းပြား အားျပိုင္မႈဟာ ဆက္ျပီး ႐ွိေနဦးမယ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up