ပန္းကေလးမ်ား စနစ္တက်ပြင့္ပါေစ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္)

“ပန္းကေလးမ်ားပြင့္ေတာ့မည္ ဖူးတန္ဝင့္လို႔ခ်ီ ေနျခည္မွာ ေရႊရည္ေလာင္း ငါတို႔စာသင္ေက်ာင္း” ကဗ်ာဆရာ ပ်ဥ္းမနားေမာင္နီသင္း၏ မ႐ိုးႏိုင္သည့္ ကေလး ကဗ်ာေလးတပုဒ္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ဇြန္ ၃ ရက္ေန႔သည္ ႏုိင္ငံတဝန္း အေျခခံပညာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႔ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နံနက္ခင္းသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ စည္ကား သက္ဝင္ေနၿပီး ႏွစ္လိုဘြယ္ ျမင္ကြင္းတရပ္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ဝယ္ယူထားသည္ဆိုသည့္ ေက်ာင္းကားဝါဝါေလးမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို သယ္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ျမင္ကြင္းသစ္လည္း ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္သစ္ ေက်ာင္းသားအပ္ႏွံရာတြင္ ေငြေၾကးတစံုတရာ မေပးရသည့္အျပင္ ေက်ာင္းစာအုပ္မ်ားပါ အခမဲ့ ရရွိၾကသည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၇ ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးထားသည္ဟု ပညာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးအႏၱရာယ္ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရး၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရး၊ အရက္အလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအႏၱရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ လူမႈဘဝပံုစံမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ယာဥ္အႏၱရာယ္ႏွင့္ လမ္းအႏၱရာယ္တို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးႏိုင္ေရး၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဂိမ္းအလြန္အကၽြံ စြဲလမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသည္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စုိင္းျပင္းေနသည့္ သတင္းလည္း တဆက္တည္း ၾကားရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ေခတ္မီမီ ကမၻာၾကည့္ ၾကည့္ျမင္ထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားက အစျပဳၿပီး မူးယစ္ေဆးအႏၱရာယ္ကို အသိေပးမည္၊ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး အသိေပးမည္ဆိုသည့္ သတင္းစကားမ်ားသည္ အင္မတန္ ႀကိဳဆိုရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးေကာ္မတီမ်ား စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းၿပီး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ ပန္းကေလးမ်ားကို စနစ္တက်ပ်ိဳးေထာင္ၿပီး ေနျခည္မွာ ေရႊရည္ေလာင္းၾကရင္ျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားေနာင္ေရး စိတ္ေအးရမည္ျဖစ္သလို တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္လည္း ဧကန္အမွန္ လွပမည္ျဖစ္သည္။

More News
Up