ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေကအန္ယူ ေတာင္းဆုိ

‘ေကာ္’ ႐ိုးရာ ဓေလ့နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စုေပါင္းေျမယာပုိင္ဆုိင္က်င့္သုံးမႈ စနစ္ေတြကုိ ဖိနွိပ္ဆန္႔က်င္တဲ့ အစုိးရရဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒအပါအ၀င္ တျခားေျမႏွင့္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးဖုိ႔နဲ႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သုံးသပ္ေပးဖုိ႔ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ကေန ၃၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပတဲ့ “ေကာ္” ႐ိုးရာဓေလ့နယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း စနစ္ဆုိင္ရာ နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအၿပီး အခုလုိ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆုိလိုက္တာပါ။ အဆုိပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ေဒသခံလူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္း၊ အရပ္ဘက္အဖြဲအစည္းေတြ၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ့ ေကအန္ယူ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အပါအ၀င္ အဖြဲအစည္း ၅၆ ဖြဲ႔က ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲပါတယ္။ ေကအန္ယူ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနမႉး ပဒို ေစာေနသဘေလးက “ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းက ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေကအန္ယူရဲ့ ေျမယာေပၚလစီထဲမွာ မရွိဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔မရွိတာလဲဆုိရင္ အမ်ားပုိင္ေျမ၊ အစုိအဖြဲ႔လုိက္ပုိင္တဲ့ေျမ၊ တဦးတေယာက္ပုိင္ေျမဆုိတဲ့ဟာကုိပဲရွိတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ ႐ိုးရာ အရပုိင္ဆုိင္ၾကတဲ့ေျမကုိ အသုံးခ်တယ္။ ေျမကို အတူတကြ စုေပါင္းအသုံးခ်ၾကတယ္။ အဲလုိမ်ဳိးပဲ ရွိတယ္။ ဆုိေတာ့ အခုနက ေျပာတဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းသည္ ဒါမရွိဘူးဆုိတာ ေျပာျပခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရက ထုတ္တဲ့ဥပေဒအတုိင္း ေနျပည္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္တာက အေပၚကေနၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခမွာ ဘယ္လုိရွိသလဲ စနစ္တက် ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ ဌာေန ေဒသခံေတြကေန သူတုိ႔႐ိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခြဲသလဲဆုိတဲ့ စနစ္ကို မသိဘဲနဲ႔ ဒါကုိ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းဆုိၿပီး အကုန္လုံးသတ္မွတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ဒါက ယဥ္ေက်းမႈအရလည္းထိခုိက္တယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ့ စာ၀တ္ေနေရးလည္း ပ်က္စီးမယ္။ အဲဒီယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းနဲ႔ေျမလည္း ဆုံး႐ံႈးသြားမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပါ ထိခုိက္မယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တျခားေသာ ေျမနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြကုိလည္း ျပန္လည္းသုံးသပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဒီဥေပဒေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ႐ိုးရာ ဓေလ့ေျမယာစီမံက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေတြကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျမတုိင္းဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမအတြင္းမွာ ေကအန္ယူရဲ့ ေျမယာနဲ႔ သစ္ေတာမူ၀ါဒါႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္နွင့္ “ေကာ္” ႐ိုးရာဓေလ့ နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္္ ပုိမုိအားေကာင္းခုိင္မာလာေအာင္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လုိ႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေကအန္ယူထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ခ႐ိုင္ ၇ ခုအတြင္းမွာ “ေကာ္” လုိ႔ ေခၚတဲ့ ႐ိုးရာဓေလ့နယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ ၁၉၈ ေကာ္ရွိၿပီး အဆုိပါ ေကာ္ေတြထဲက ၃ ခုကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာ္႐ိုးရာ ဓေလ့နယ္ေျမစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္သည္ အလြန္ေကာင္မြန္ၿပီး ေခတ္စနစ္နဲ႔ ကုိက္ညီေနဆဲျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အစုိးရရဲ႕ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥေပဒ ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒကုိ ၂၀၁၈ ခု စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိရက အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရက ေျမယာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒအတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့အေပၚ ေကအန္ယူဗဟို က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္မွာ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ  ေျမယာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ကရင္တမ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ အျမင္သေဘာထားနဲ႔ စုစည္းခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပဲြမွ အေျဖရွာဖို႔၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လက္တေလာ ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ ေျမယာဥပေဒဟာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး၊ လူအခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြကို အေလးထားျခင္း မရွိသလို အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

More News
Up