အင္းဒင္ရြာလူသတ္မႈျဖင့္အက်ဥ္းက်ေနသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိစစ္သည္မ်ား ေထာင္ထဲတြင္ မရွိေတာ့ | DVB