သပိတ္က်င္း ေရႊတူးေဖာ္လုပ္ကြက္တြင္ ယမ္းေပါက္ကြဲၿပီး ၂ ဦးေသ၊ ၁ဦးဒဏ္ရာရ | DVB