ေဘာလုံးေလာကထဲ မည္သည့္ရာထူးျဖင့္ ျပန္ဝင္ရမည္မသိဟု အာစင္ဝင္းဂါး ေျပာ | DVB