တ႐ုတ္တြင္ ကဇာတ္႐ံု စတိတ္စင္ၿပိဳက်၊ ၁ ဦးေသ ၁၄ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB